باران قاصدک

مقالات هموارسازی سود | دانلود مقالات هموارسازی سود [مجموعه مقالات هموارسازی سود]

۱۷ تیر ۱۳۹۷

مجموعه مقالات هموارسازی سود 

* مناسب برای پژوهشگران و دانشجویان ارشد و دکتری

* مناسب برای تهیه فصل مبانی نظری

هموارسازی سود (income smoothing) به رفتار آگاهانه ای اطلاق می شود که به منظور کاهش نوسان های دوره‌ای سود، شکل می گیرد.
هر شیوه ای که به منظور حذف بی نظمی داده ها طراحی شده است، همانند نوسان های غیر عادی در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیر مستمر عملیاتی باشد، هموارسازی سود نامیده می شود.

مقالات هموارسازی سود

مجموعه ای از مقاله (۳۵ مقاله) را با موضوع هموارسازی سود جمع آوری کرده ایم که برای پژوهشگران، دانشجویان ارشد و دکتری و برای تهیه فصل مبانی نظری مناسب می باشد.

تعداد مقالات: ۳۵ عدد

مقاله هموارسازی سود, دانلود مقاله هموارسازی سود, دانلود مقالات هموارسازی سود, مجموعه مقالات حسابداری