باران قاصدک

مجموعه مقالات بیس حسابداری و حسابرسی [شامل ۲۰ مقاله لاتین و بیس]

۱۸ تیر ۱۳۹۷

مجموعه مقالات بیس حسابداری

مجموعه مقالات بیس حسابداری و حسابرسی در یک بسته آماده دانلود فوری می باشد.

شامل ۲۰ مقاله لاتین و بیس حسابداری و حسابرسی سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷

قیمت: ۱۰ هزار تومان

مجموعه مقاله بیس حسابداری, مقاله لاتین بیس حسابداری, دانلود مقاله بیس حسابداری
مجموعه مقاله بیس حسابرسی, مقاله لاتین بیس حسابرسی, دانلود مقاله بیس حسابرسی