باران قاصدک

فناوری اینترنت اشیا یا (IOT)

۱ مرداد ۱۳۹۷

 IOT

اینترنت اشیا (Internet of things) یا IOT مفهومی نوین در جهان ارتباطات و فناوری است که به بسیاری از اشیا و وسایل پیرامون ما اشاره دارد که توانایی این را دارند به شبکه جهانی اینترنتی متصل شوند و با استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن های گوناگون و موجود در تلفن های هوشمند و تبلت ها و دیگر وسایل الکترونیکی قابل کنترل شوند.
اینترنت اشیا IOT فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی اعم از انسان یا اشیا قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی فراهم می شود و دنیایی را توصیف می کند که در آن هر چیزی از جمله اشیای بی جان، برای خود هویت دیجیتال دارند و به کامپیوترها اجازه می دهند آن ها را ساماندهی کنند.

 1-اینترنت اشیا